• Ζήσε στο Μαγικό Ρυθμό του Καλοκαιριού!

  Ιδανική σχέση Τιμής - Ποιότητας

  Φιλοσοφία

  Όλα τα καλοκαιρινά προϊόντα μάρκας SUMMERtiempo:

  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Είναι οικονομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα είναι κατασκευασμένα με σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, προκειμένου να προκύπτει μια δίκαιη σχέση τιμής και ποιότητας.
  • Κατασκευάζονται απο ασφαλή υλικά.
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.

   Ειδικότερα τα Καλοκαιρινά προϊόντα SUMMERtiempo που αφορούν τα παιδιά και εντάσσονται στη κατηγορία των Παιχνιδιών παραλίας:

  • Φέρουν σήμανση CE
  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Είναι ελεγμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιότητας, διεθνούς φήμης
  • Διατηρούν τεχνικό φάκελο προδιαγραφών και δήλωση συμμόρφωσης
  • Κατασκευάζονται απο ασφαλή υλικά.